Exempelbild

Vad är PIM, och varför det är viktigt? 

Produkthantering är en viktig (men ibland tidskrävande) uppgift för e-handelsföretag, speciellt när det finns flera försäljningskanaler eller en stor produktkatalog. För att underlätta detta finns så kallade PIM-system (Product Information Management), en programvara som används för att hantera och centralisera produktinformation, så att all information finns på ett och samma ställe. 

Vendre PIM är en av de mest uppskattade funktionerna i Vendres plattform. Genom att använda plattformens PIM-system hämtas all grunddata från ert ERP-system varpå ni klär och berikar varje artikel med bilder, texter, specifikationer, attribut i Vendres PIM-system.

I denna artikel delar vi med oss av vad PIM är samt 5 fördelar med att använda det.

 

Vad är PIM?

PIM står för Produktinformationshantering och är en programvara som används för att hantera och centralisera produktinformation. Det är ett verktyg som hjälper företag, bland annat inom e-handel, att organisera, strukturera och standardisera produktinformationen. Genom att använda PIM kan ni säkerställa att er produktinformation är korrekt, aktuell och enhetlig genom alla försäljningskanaler, vilket i sin tur leder till förbättrad kundupplevelse och ökad effektivitet. Ett PIM kan hjälpa er att skapa struktur kring produktinformation när ni växer och lägger till fler produkter eller försäljningskanaler på ett mer effektivt sätt, samt ge företag insikter om sina produkter och vilka som säljer bäst.

 

5 fördelar med PIM

Ökad effektivitet: PIM minskar tiden som krävs för att hantera produktinformation. Med en centraliserad plattform kan produktinformationen uppdateras en gång och sedan distribueras till alla försäljningskanaler samtidigt.

Förbättrad kundupplevelse: PIM säkerställer att produktinformationen är enhetlig över alla försäljningskanaler. Detta skapar en enhetlig kundupplevelse oavsett var kunden handlar.

Minskar risken för felaktig information: Med en PIM-plattform kan företag säkerställa att produktinformationen är korrekt och uppdaterad. Detta minskar risken för felaktig information och minskar möjligheten för returer eller kundklagomål.

Förbättrad skalbarhet: När företag växer och lägger till fler produkter eller försäljningskanaler kan PIM hjälpa till att hantera denna ökade produktinformation på ett mer effektivt sätt.

Bättre insikter och analys: PIM ger företag möjlighet att analysera sin produktinformation på ett mer detaljerat sätt. Detta ger företag insikter om vilka produkter som säljer bäst, vilka attribut som är viktiga för kunderna och vilka produkter som behöver uppdateras eller tas bort.

 

Hur fungerar infrastrukturen?

Ert PIM-system ska oftast integreras med ert ERP (Affärssystem) så att nya produkter som inköparna lägger upp alltid kommer in i PIM-systemet när de ska börja berikas. Ofta sker denna integration med en API-koppling, en koppling via FTP med textfiler eller via manuell import och export. 

När en produkt kommer in till PIM-systemet så kommer olika personer vara ansvariga för att olika delar på produkterna får rätt information. Ex. bilder, teknisk specifikation, PDF-filer eller annan relaterad information. När produkten är redo att börja säljas så publiceras den och läggs som aktiv.

Andra system såsom ex. e-handel, mobilappar, intranät kan sen hämta information från PIM-systemet på aktiva produkter för att alltid få rätt data från ett och samma ställe. 

I Vendres system är PIM-systemet integrerat med e-handeln, lagersystem & priser vilket gör att du kan styra hela din försäljning och kundens relationer till dina produkter i samma system. 

 

Testa Vendres PIM-system med integrerad e-handel

Om du testa Vendres PIM och se hur Vendre kan hjälpa ditt företag att hantera sin produktinformation? Klicka här för att läsa mer.

 

 

Vendre PIM