Är du stressad ibland?

Då har du nytta av tillgänglighetsanpassning

 

I Sverige uppskattas 1,3 miljoner personer ha någon typ av funktionsnedsättning, men nästan alla drabbas av nedsatt förmåga någon gång i livet. Det kan handla om en molande huvudvärk som gör det svårt att utläsa kontraster. Eller stress av ett skrikande barn på axeln när det är den sista betalningsdagen för räkningarna du sitter med. Om vi gör det lättare för de som har det svårast så gör vi det lättare för alla våra användare! Genom att tillgänglighetsanpassa vill vi att webben ska vara tillgänglig och fungera för alla användare oavsett förmåga.

 

“Tillgänglighet på webben handlar om att erbjuda information och e-tjänster utan att diskriminera några användare. För att en webbplats ska vara tillgänglig för så många personer som möjligt krävs att koden på webbplatsen är korrekt skriven, men även design och innehåll måste utformas på ett tillgängligt sätt.” 

 

Post- och telestyrelsen (www.pts.se)

 

Låt oss jämföra med tillgänglighet utanför webben – Övergångsställen signalerar med både ljus och ljud, det är ett exempel på en tillgänglighetsanpassning som omedvetet används av alla. Du slipper till exempel titta upp från din telefon för att veta när det slår om till grönt eftersom du hör att ljudet slår om. Alla har nytta av

tillgänglighetsanpassning!

 

En tillgänglig webb kan vara mer lönsam:

 

✔ Användarvänlighet gör det enklare för en användare att nå målet

✔ Belastning på kundtjänst minskar när färre användare upplever hinder

✔ Högre trygghetskänsla ger färre avhopp

✔ Konverteringen ökar vid färre användbarhetsproblem

 

 

Hur ser en tillgänglig sajt ut?

Det är enligt lag förbjudet att diskriminera användare med nedsatt förmåga genom bristande kod eller design. Post- och telestyrelsen tillhandahåller webbriktlinjer som ditt företag kan följa på er sajt för att nå kraven och göra sajten tillgänglig. På deras hemsida kan du även hitta checklistor, guider och formulär anpassat efter ditt företag och dina behov.

 

Då är det väl bara att köra igång tänker du? Ja! Det tänker vi också men vi har upptäckt att det kan vara svårt att veta var man ska börja. Därför har vi tillsammans med vår samarbetspartner Begripsam skapat ett paket för att lättare att komma igång och skapa en tillgänglig sajt!

 

Ett tillgängligt samarbete

Vendre samarbetar med företaget Begripsam vars spetskompetens ligger i kunskap om psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Begripsam utvecklar och tillämpar metoder så att alla, oavsett förmåga, kan vara med och påverka hur produkter och tjänster utformas för att vara tillgängliga. Tillsammans med Begripsam erhåller vi en paketlösning för att komma igång med tillgänglighetsanpassning.