Öka e-handelsförsäljning

  

Gratis e-bok för er tillväxt

 

Ett vanligt förekommande problem inom e-handel är den ökande och minskande efterfrågan under året. Att planera tiden på rätt sätt för att maximera sin försäljning och tillväxt är grunden till att nå en långsiktigt tillväxt. Genom vår sammansatta e-bok har vi tagit del av flera olika experters utlåtanden och även kunders erfarenheter för att sammanställa en typ av guide som vi hoppas kan hjälpa ditt bolag i er fortsatta tillväxtresa.

 

 8 enkla checklistor att följa

 Problembeskrivning

 Tips på aktiviteter 

 

Ladda ner här