Blogg

Är du stressad ibland?
Då har du nytta av tillgänglighetsanpassning

I Sverige uppskattas 1,3 miljoner personer ha någon typ av funktionsnedsättning, men nästan alla drabbas av nedsatt förmåga någon gång i livet. Det kan handla om en molande huvudvärk som gör det svårt att utläsa kontraster. Eller stress av ett skrikande barn på axeln när det är den sista betalningsdagen för räkningarna du sitter med. Om vi gör det lättare för de som har det svårast så gör vi det lättare för alla våra användare! Genom att tillgänglighetsanpassa vill vi att webben ska vara tillgänglig och fungera för alla användare oavsett förmåga.

“Tillgänglighet på webben handlar om att erbjuda information och e-tjänster utan att diskriminera några användare. För att en webbplats ska vara tillgänglig för så många personer som möjligt krävs att koden på webbplatsen är korrekt skriven, men även design och innehåll måste utformas på ett tillgängligt sätt.” 

– Post- och telestyrelsen (www.pts.se)

Låt oss jämföra med tillgänglighet utanför webben – Övergångsställen signalerar med både ljus och ljud, det är ett exempel på en tillgänglighetsanpassning som omedvetet används av alla. Du slipper till exempel titta upp från din telefon för att veta när det slår om till grönt eftersom du hör att ljudet slår om. Alla har nytta av tillgänglighetsanpassning!

En tillgänglig webb kan vara mer lönsam:

  • Användarvänlighet gör det enklare för en användare att nå målet
  • Belastning på kundtjänst minskar när färre användare upplever hinder
  • Högre trygghetskänsla ger färre avhopp
  • Konverteringen ökar vid färre användbarhetsproblem

Hur ser en tillgänglig sajt ut?

Det är enligt lag förbjudet att diskriminera användare med nedsatt förmåga genom bristande kod eller design. Post- och telestyrelsen tillhandahåller webbriktlinjer som ditt företag kan följa på er sajt för att nå kraven och göra sajten tillgänglig. På deras hemsida kan du även hitta checklistor, guider och formulär anpassat efter ditt företag och dina behov.

Då är det väl bara att köra igång tänker du? Ja! Det tänker vi också men vi har upptäckt att det kan vara svårt att veta var man ska börja. Därför har vi tillsammans med vår samarbetspartner Begripsam skapat ett paket för att lättare att komma igång och skapa en tillgänglig sajt!

Ett tillgängligt samarbete

Vendre samarbetar med företaget Begripsam vars spetskompetensen ligger i kunskap om psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Begripsam utvecklar och tillämpar metoder så att alla, oavsett förmåga, kan vara med och påverka hur produkter och tjänster utformas för att vara tillgängliga. Tillsammans med Begripsam erhåller vi en paketlösning för att komma igång med tillgänglighetsanpassning.

Så funkar det:

Identifiera problem: Vi testar sajten på användare med kognitiva funktionsnedsättningar för att hitta alla de problem som kan uppstå för någon med t.ex. dyslexi, autism eller asperger. Vi kallar våra användare för extreme users. Problemen prioriteras utifrån hur kritiska de är för att användaren ska uppfylla målet på sidan.

Hitta lösningar: Tillsammans med gruppen extreme users hittar vi lösningar på hur en bättre version ser ut.

Konkreta lösningsförslag: Konkreta lösningsförslag presenteras i form av skisser eller text i punktform. Förslagen visar tydligt vilka ändringar som kan lösa användbarhetsproblemet, dessa förslag valideras tillsammans med våra extreme users för att se till att den nya lösningen uppfyller deras krav.

Mätning och test av lösningar: Vissa lösningar kan direkt implementerats på sidan. För andra lösningsförslag använder vi A/B tester för att mäta om förslaget presterar bättre än originalet. Om fler användare klarar av att genomföra sina mål på din sida med vår tillgänglighetsanpassning implementeras lösningen. Om inte, går vi tillbaka och gör ett nytt lösningsförslag och testar igen tills vi hittar rätt lösning för dina användare.

Analys av kod: Synskadade använder olika hjälpmedel på internet, till exempel punktskriftsdisplay och/eller talsyntes tillsammans med ett skärmläsningsprogram. De som inte ser skärmen kan inte använda musen utan navigerar via tangentbordet. (SRF, 2017). Vi granskar koden på din sajt och ser till att den uppfyller kraven för dessa hjälpmedel.

En paketerad leverans 

  • Paketerar problem, lösningar och konkreta lösningsskisser
  • Levererar ett resultat från analys av koden
  • Prioriterar problem och lösningar för en tydlig action plan

 

Vi vill genom detta paket erbjuda en kickstart för alla de företag som inte vet var dom ska börja i denna djungel av webbriktlinjer och krav på tillgänglighet. Vårt mål är att ingen ska diskrimineras på webben och samtidigt göra det lättare för alla användare.

Skriven av Hanna Bergdahl

Interaktionsdesigner på Vendre. Jobbar med konverteringsoptimering och guidar nya och nuvarande kunder till att skapa och optimera e-handel som konverterar så bra som möjligt. Hanna hittar användbarhetsproblem som kan påverka konverteringen för att lösa dessa problem med nya innovativa lösningar.

MailLinkedin

Prata med en konverteringsexpert!

Med konverteringsoptimering skapar du en optimal miljö för dina kunder att handla i och därmed får du både nöjdare kunder och ökad försäljning. Låt oss berätta hur vi arbetar med konverteringsoptimering.

Vill du prata med oss direkt om hur vi skulle kunna hjälpa dig och ditt bolag, eller bara höra mer om tidigare case? Ring oss på:

08 – 5000 70 55

Var tappar du dina kunder?

Vi ger dig våra 5 bästa tips

Få konkreta förslag anpassat för din butik