Referenser

Användarintervjuer & A/B-testning

Vendre och Pricerunner inledde 2015 ett löpande samarbete för att förbättra användarupplevelsen hos tjänsten. Pricerunners utmaning har varit att ständigt erbjuda en användarvänlig upplevelse samtidigt som de matchar e-handelskundernas höga förväntningar på stort urval och exakta prisjämförelser. Med detta som utgångspunkt har Vendre axlat rollen som partner i konverterings- och interaktionsdesignfrågor.

  • Samarbetet
  • Användartester
  • A/B-tester
  • Webbanalys

I samarbetet arbetar vi löpande enligt vår process där vi analyserar, skapar hypoteser och testar. Varje månad stämmer vi av resultat och aktuella insatser. Vi driver hela tiden processen framåt och tar en aktiv del i att förbättra användarupplevelsen på sidan.

Ny användarvänlig filtrering

Med hjälp av användartester identifierade Vendre stora problem med Pricerunners filterfunktion. Det framgick tydligt att användare hade svårt både att upptäcka och att använda filtreringen. Genom att analysera designen och användarnas beteende har Vendre konkretiserat problemen och tagit fram åtgärdsförslag. Pricerunner har nu lanserat en ny filteringsmodul som både är lätt för användaren att hitta och använda, men som också tillfredsställer de olika behoven hos Pricerunners många produktkategorier.

Ny startsida

Som en del av Pricerunners arbete mot att ständigt uppdatera sig har Vendre stöttat i processen att ta fram en ny startsidedesign. Både genom rådgivning från interaktionsdesigners i layoutfrågor, samt A/B-testning av specifika element har Pricerunner lanserat en ny startsida som tilltalar användarna samtidigt som den stöttar sidans avancerade navigeringsstruktur och gör det enkelt för användarna att hitta den produkt de söker.

A/B -testning av listvyer

Med pricerunners många kategorier och produkttyper har det varit utmanade att veta hur de ska designa sina produktlistningar. Vissa produkter kräver mer teknisk specifikation medans andra fokuserar mer på produktbild eller återförsäljare.

Vi satte upp ett A/B-test åt Pricerunner som testar de olika vyerna mot varandra i vissa kategorier. Ett sådant A/B-test är effektivt, lätt att implementera och kan ge tydliga svar på hur man bör designa för sina användare. A/B-testet har stärkt Pricerunner i sin användning av valbara listvyer.

Konverteringsoptimering

Webhallen

Länk

Konverteringsoptimering

Bubbleroom

Länk

E-handel

Kravspecifikation för e-handelsplattform

Det är inte helt enkelt att få ner alla krav och önskemål i en bra specifikation när man ska söka efter en ny e-handel / e-handelsplattform. Känner du igen dig?

Vi har skapat en mall som du kan ladda ner och fylla i för att vi ska få en bild av dina mål, ditt företag och dina önskemål på din nya lösning. Mallen täcker in många områden som är bra att gå igenom inför en ny e-handel. Du laddar enkelt ner dokumentet nedan och kan göra ändringar så att det blir aktuellt för ditt bolag.