Referenser

”Den bästa analysleveransen vi någonsin fått”

säger Anna Rosang, Nordisk affärsområdeschef digitala medier på SF Bio

Bakgrund

SF Bio är Nordens ledande biografföretag med ca 12 miljoner biobesök per år.
Deras mål med projektet var att bättre förstå deras målgrupp, användarna och beteendet på deras sida sf.se.

Utmaning

SF Bio ville ha en lättläst rapport som skulle kunna användas av alla på företaget, från den enskilda individen till ledningsnivå. Att besvara en så pass stor och öppen frågeställning och samtidigt bibehålla relevans och tydlighet blev en utmaning i det här projektet.

Lösning

För att besvara frågeställningen bröts den ned i flera mindre. Rapporten utformades så att den gav en snabb överblick men även möjlighet att fördjupa sig i analyserna.

Resultat

Utgången av projektet blev en omfattande rapport som besvarar frågeställningarna och målet SF Bio hade. Rapporten ger även förslag på ny data att samla in för att kunna skapa en ännu bättre bild av målgruppen. För att möta beteendet hos användarna ges förslag på nya funktioner att implementera samt förändringar på existerande. Rapporten används av SF Bio som underlag för fortlöpande utveckling av deras sida.

Konverteringsoptimering

Webhallen

Länk

Konverteringsoptimering

Pricerunner

Länk

E-handel

Kravspecifikation för e-handelsplattform

Det är inte helt enkelt att få ner alla krav och önskemål i en bra specifikation när man ska söka efter en ny e-handel / e-handelsplattform. Känner du igen dig?

Vi har skapat en mall som du kan ladda ner och fylla i för att vi ska få en bild av dina mål, ditt företag och dina önskemål på din nya lösning. Mallen täcker in många områden som är bra att gå igenom inför en ny e-handel. Du laddar enkelt ner dokumentet nedan och kan göra ändringar så att det blir aktuellt för ditt bolag.