Referenser

Fler leads till Tallink Siljas B2B-bokning

Bakgrund

Tallink Silja Grupp och Konferens erbjuder företag tjänsten att boka sina konferenser till havs. Flödet på B2B-sidan skiljer sig från Tallink Siljas övriga biljettförsäljning eftersom köp inte sker direkt på sidan utan via kontakt med en säljare. Utmaningen ligger i att tillgodose både kundens önskan om att ange eller slippa ange mycket information och Tallink Siljas vilja att skräddarsy erbjudandet för varje kund och därmed behöva mycket information redan vid en första kontakt.

Uppdrag & mål

För att sammanföra kundens och Tallink Siljas behov ville vi undersöka kundens beteende genom hela flödet. Detta gjordes genom användartester med mål att kartlägga var behoven matchar eller skiljer sig. Vi har ställt ett par frågor till Ninni Kotz, Senior Web Editor på Tallink Silja.

 

”Vi skulle absolut rekommendera andra företag att samarbeta med Vendre för att få ökad förståelse för sina kunder och användbarheten på sin webbplats!”

– Ninni Kotz, Senior Web Editor

 

Vad gjorde att ni ville börja med användartest?

Under en tid hade vi förstått att B2B delen av vår webb inte fungerade helt som den borde, då mycket av bokningen kommer in genom telefon och inte genom formuläret – som ju finns där för att både förenkla för våra bokare och våra kunder. Vi ville utveckla sidorna för att de skulle ha ett tydligt och smidigt flöde där kunden inte behöver undra eller tänka särskilt mycket, utan varje steg leder till naturlig konvertering via intresseanmälan i formuläret. På så sätt ville vi kunna generera fler leads och effektivisera kontakten med kunderna för bokare, men också erbjuda kunden en bra överblick av vår produkt och fördelarna med att resa på en konferens med oss.

Hur skulle du beskriva samarbetet med Vendre?

Samarbetet med Vendre fungerade väldigt bra. Vi jobbade med Linnéa Berglund som är otroligt kompetent inom sitt område, samt alltid lyssnade på våra preferenser och lät oss delta i en del av intervjuerna för att vi skulle känna oss så involverade som möjligt. Allt levererades enligt deadline och de var alltid snabba med återkoppling och svar på våra frågor.

Hur använder ni resultatet av testerna?

Vi har hittills använt resultatet för att göra en del “quickfixes” på B2B webben, som ändå gör en ganska stor skillnad i flöde och förståelse. Bland annat har vi börjat implementera knappar på varje produkt för att smidigare leda kunden till konvertering via formuläret, samt förtydligat delar av formuläret utefter kundernas preferenser. Steg två är att gå igenom hela flödet och utifrån rapporten göra större förändringar i layout och navigation. Vi kommer att ta fram en skiss på en ny struktur av B2B webben baserat på rapporten och bygga om hela sidan efter kundernas önskade flöde.

Hittade ni något på sidan som kommer öka era bokningar?

Vi hittade många småsaker som tillsammans gör en stor skillnad. Framförallt på vilken plats kunden behöver direkt call to action, samt vilken typ av information som är viktig att betona som kunderna undrar över. Men också hur vi bör förbättra formuläret för att leda till fler leads. Ett exempel är det faktum att kunderna vill ha formuläret förifyllt från den produkt de intresserat sig för, så att de slipper minnas själva. Detta är något vi kommer ta fasta på när vi utvecklar sidorna.

 

”Vi ville kunna generera fler leads och effektivisera kontakten med kunderna för bokare”

 

Någon lärdom som ni tar med er internt utifrån detta arbetsätt?

Vi har efter undersökningarna med Vendre en bättre inblick i hur våra kunder tänker – och letar resor. Detta är guld värt i det dagliga arbetet med kampanjer och produkter. Vi har också en bra inblick i hur man skapar värdefulla kvalitativa användartester. Vi skulle absolut rekommendera andra företag att samarbeta med Vendre för att få ökad förståelse för sina kunder och användbarheten på sin webbplats!

 

Vill du veta mer om användartester?

Klicka här!

E-Handelsplattform

Diskteknik

Länk

Konverteringsoptimering

Webhallen

Länk

E-handel

Kravspecifikation för e-handelsplattform

Det är inte helt enkelt att få ner alla krav och önskemål i en bra specifikation när man ska söka efter en ny e-handel / e-handelsplattform. Känner du igen dig?

Vi har skapat en mall som du kan ladda ner och fylla i för att vi ska få en bild av dina mål, ditt företag och dina önskemål på din nya lösning. Mallen täcker in många områden som är bra att gå igenom inför en ny e-handel. Du laddar enkelt ner dokumentet nedan och kan göra ändringar så att det blir aktuellt för ditt bolag.