Referenser

1 465 st köp första månaden

 

Neolife tog 2015 beslutet att förnya och utveckla hela sin e-handelsplattform. Detta med tillhörande webbsidor och hela ordersystemet för samtliga 10 länder i norra Europa som man ansvarar för i Sverige.

 

I projektet skulle man också tillsammans med Vendre hitta en möjlighet att fånga upp slutkunder som inte längre har en aktiv återförsäljare som kan sälja till dem.

 

NeoLife fann att Vendre var den bäst lämpade leverantören för att svara upp mot kraven med uppdatering av hela beställningsflödet för alla återförsäljare och att ta steget till att sälja direkt mot slutkund. Alla Neolifes återförsäljare skulle också kunna skapa en egen e-handel för sina slutkunder. På det sättet ges Neolife möjlighet att löpande optimera och utveckla alla återförsäljares butiker för att öka deras försäljning.

 

I korthet

Leveranstid: 10 månader
Lanserades i 10 länder med 3 butiker i varje land
Direktbetalningar till 16 banker i Sverige, Finland och Baltikum och kortbetalningar på samtliga marknader
Specialanpassad integration mot kundens egna affärssystem i AS/400

 

E-handel för direktförsäljning & Shop-in-Shop

En av de största punkterna i Vendres projekt med Neolife var önskemålet om att alla NeoLifes återförsäljare ska kunna ha en egen webbsida med egen e-handel där de kan sälja Neolifes produkter. Butiken ska kunna skapas per automatik, återförsäljaren ska kunna sätta egna priser och ladda upp egen information samt kunna ta emot order från sina kunder.

 

Butiken ska synas på sökmotorerna men inte konkurrera med neolifeshop.com och det ska bli snyggt att dela på sociala medier. Återförsäljarens kunder registrerar sig innan de kan se priserna och återförsäljaren kan hämta ut sitt kundregister genom en egen administration.

 

E-handel för återförsäljare

Den primära e-handeln är den för återförsäljare som beställer till sitt eget lager. I denna butik visas poängvärden för bonusberäkning och frakter baseras på vikt med en fraktfri gräns baserat på poängvärde i varukorgen. Återförsäljare har en egen prislista samt vissa skillnader i kategorier och sortiment jämfört med slutkundernas e-handel.

 

E-handel för slutkunder

NeoLife arbetar med direktförsäljning, vilket innebär att slutkunder som handlar måste köpa av en återförsäljare inte direkt från NeoLlife.

 

Vendre tog fram en lösning där slutkunder har möjlighet att välja en återförsäljare (alternativt blir tilldelade en) innan de registrerar sig. Registreringen går igenom direkt och återförsäljaren blir informerad om kundens order och kan ta kontakt för att introducera resterande delar av sortimentet.

 

Om slutkundens återförsäljare har slutat sälja eller inte har möjligheten att ta in en order så kan NeoLife fånga upp och återaktivera kunden i egen regi.

 

Betalningslösningar & leveranssätt i flera länder

I Europa är det stora skillnader på hur e-handelskunder önskar betala sina order. För att anpassa oss till varje lands kunder har de största bankerna i varje land blivit direktintegrerade med lösningen. Utöver bankbetalningar kan man i flera länder välja olika leveranssätt, alltifrån hämtningar hos Neolife, på utlämningsställen, i utlämningsautomater och hemleveraser.

 

Hela norra Europa lanserades samma dag

För att få en komplett spridning till alla återförsäljare valde vi att göra en stor lansering för hela norra Europas återförsäljare och slutkunder. Lanseringen gjordes i maj 2016 på 10 språk / länder och 3 valutor.

 

Redan första dagen kom det in 36 order från 5 olika marknader och 3 olika valutor genom 7 olika bankintegrationer. Efter en vecka stängdes det gamla ordersystemet ner och all försäljning kopplades över till Vendres e-handelsplattform.

 

Responsiv e-handel

Neolifes e-handel byggdes med responsiv teknik vilket gör att det är samma sida som anpassas för datorer, surfplattor och mobiler. En uppdatering av systemet slår igenom på alla enheter utan extra handpåläggning. Det blir en enhetlig upplevelse för kunden oavsett enhet samt lägre drift- och underhållskostnader för Neolife.

 

Integration med affärssystem

Neolife har ett anpassat affärssystem för att räkna ut sina återförsäljares bonusar, leverera sina order och hantera hela sin verksamhet. Målet var att e-handeln skulle bli en central del av detta system och visa information som tidigare bara fanns tillgänglig i affärssystemet. En utökad integration gjordes för att dela datan i butiken, direkt till återförsäljaren och på så sätt visa upp försäljningsbonus, stängningsdatum för bonus och annan information.

 

Kunderna var med i hela utvecklingen

Vendre försöker ofta väva in kundens egna kunder/återförsäljare för att få en utökad förståelse för hur den nya e-handeln ska byggas. Genom tydliga frågor eller användartester kan vi samla mycket värdefull information. Informationen används för att göra e-handeln så anpassad till kunderna som möjligt.

 

En viktig del i att projektet blev så lyckat var att Neolife och Vendre jobbat nära det kundbehov som fanns från Neolifes återförsäljare. Utvalda topp-återförsäljare fick komma med i NeoLifes arbete med den nya butiken och tycka till. Detta bidrog tidigt till att skapa ambassadörer för den nya e-handeln som i sin tur medförde intern positiv spridning redan innan lanseringen.

 


Det är enkelt att växa med Vendre


Börja smått och uppgradera när behovet växer. Eller byt till Vendre från ett annat system.

 

Testa nu   Se våra paket