Lyckas med SEO

Lyckas med SEO

 

Så lyckas ni med er SEO

En guide av Exsitec

Vad är SEO, och varför är det viktigt?

SEO står för sökmotoroptimering och är en strategi som används för att förbättra en webbplats synlighet och rangordning i sökmotorernas organiska (icke-annonserade) sökresultat. SEO innefattar olika tekniker och metoder som syftar till att optimera olika aspekter av en webbplats för att göra den mer attraktiv för sökmotorer. Det kan innebära att optimera webbplatsens struktur och kodning, inkludera relevanta sökord och fraser på rätt ställen på webbplatsen, skapa högkvalitativt och engagerande innehåll, bygga länkar från andra webbplatser och skapa en positiv användarupplevelse. Detta är viktigt för att vi vill ha trafiken, eftersom relevant trafik ger oss försäljning och hjälper oss att nå våra affärsmål. Men SEO handlar till stor del om att kunna prioritera insatser som bedöms kunna ge högst värde och bäst effekt tillbaka.

Så här kan du jobba med SEO i fem tydliga steg

1. Teknisk och nulägesanalys

Vi börjar med att skapa oss en tydlig uppfattning om kundens webbplats. Vi gör en SEO-teknisk analys för att se var webbplatsen står idag samt vad som behöver göras för att skapa en bra grund att stå på under det kommande arbetet. Vi tittar även på hur mycket trafik webbplatsen drar in samt hur denna beter sig. Tillsammans med kunden diskuterar vi specifika mål och viktiga KPI:er.

2. Sökordsanalys

Därefter analyserar vi sökpotentialen för kundens webbplats och dess tjänster eller produkter. Resultatet av analysen är en strukturerad lista innehållande de mest relevanta och lönsamma sökorden. Sökordslistan diskuteras och spikas sedan i samråd med kunden. Detta blir grunden för det löpande arbetet i nästkommande steg i processen. 

3. On-page optimering

Därefter ser vi över kundens sidstruktur samt det existerande innehållet för att kunna utforma en långsiktig plan och strategi. Vi hjälper till att utforma kundens webbplats på ett sätt som framförallt är optimerad mot användarna men även sökmotorerna.

4. SEO-länkar för ökad organisk trafik

Länkar är en av de viktigaste rankingfaktorerna inom SEO. Ett länkarbete syftar till sökmotoroptimering utanför kundens egen webbplats, även kallat ”off-page SEO”. Externa relevanta länkar som pekar mot en webbplats får ökat förtroende i Googles ögon och är därför en mycket viktig parameter för att ranka högt – speciellt i högt konkurrensutsatta branscher.

5. Rapportering och uppföljning

Vi rekommenderar att följa upp på resultat av nedlagt arbete månadsvis och det är även bra om du som kund kan få skräddarsydda rapporter med sökordens rankning, samt information gällande trafik och konverteringar på webbplatsen. SEO är ett fortlöpande arbete som går ut på att ständigt finjustera och förbättra webbplatsen baserat på den insamlade datan. Det leder till ökad trafik och konverteringar samt en minskad risk för att dina potentiella kunder hamnar hos konkurrenterna.

 

"En investering i SEO är i praktiken en investering i den egna webbplatsen. En slags permanent investering, som därmed skiljer sig en hel del från att istället köpa in motsvarande trafik via annonser (som slutar visas sekunden annonsbudgeten tar slut). Inkommande länkar, SEO-länkar, är viktigt för att ta position på viktiga sökbegrepp i sökträfflistan. Dessutom leder bra positioner till att vi blir bättre på att ta kontroll över ett helt område eller segment."

- Rickard Leionvindh, SEO-Strateg, Exsitec

 

 

 

Lägg fokus på rätt sökord

En sökordsanalys är en viktig del, men det handlar inte bara om att kartlägga relevanta sökord som har sökningar. Det handlar även om att kunna bedöma vilken trafikpotential som finns. Förenklat kan man påstå att ju högre upp i sökresultatet vi lyckas ranka, desto mer trafik kommer vi få. Det är förvisso sant på ett generellt plan, men genom att undersöka trafikflöden kan vi undvika att rekommendera länkinvesteringar i segment och på sökord som inte har potential till att ge oss trafik – även om vi skulle förbättra vår ranking.

 

 
Att använda rätt rubrik & textformat - på rätt ställe. 

Använd helst rätt kod-element till rätt sak och på rätt plats. Varje sida bör ha en huvudrubrik, kodad som h1. Varje sida bör även ha en unik sidtitel, och en unik meta description. Underrubriker kodas som h2 och h3. Att bygga webbplatser med korrekt semantik är både en strukturfråga och en seriositesfråga- och för många semantiska problem kan försvåra för sökmotorer att läsa av webbplatser på ett optimalt sätt. Det är dock bra att ha med sig perspektivet att mindre semantiska brister (tex en sida som har två stycken h1, eller ingen alls) oftast inte påverkar ranking.

 

 

Vanliga frågor

 • HUR OPTIMERAR JAG MENYN FÖR SEO?

  Tänk på crawlbudget även internt - med huvudmenyn. Viktiga sidor som placeras för långt ner i menyn är ett ganska vanligt problem. Viktiga sidor (tex särskilt viktiga kategorier och produkter) bör finnas så högt upp i menyhierarkin som möjligt. Gör gärna en procentuell kontroll, där översta del av menyn får var sin del av den procentuella fördelningen. Fortsätt med nästa nivå för att se till att rätt produkter och underkategorier får rätt crawling-förutsättningar. Använd metoden som ett test i efterhand, snarare än att utgå från miniräknaren i första hand. Fler aspekter måste såklart få lov att påverka strukturen. Sökordsstrategi, eventuella egna varumärken, marginalprodukter etc.

 • HUR KAN JAG SE TILL ATT LYFTA MINA VIKTIGASTE SIDOR?

  Den interna länkningen är viktig av flera skäl. Tänk på att stärka upp de viktigaste interna sidorna på bästa möjliga sätt. Detta kan göras på flera sätt men genom att ibland länka tillbaka i hierarkin talar vi om för Google vilka sidor som är de viktigaste. En underkategori kan med fördel länkas tillbaka till huvudkategorin. En produktsida kan med fördel länkas en eller flera nivåer upp. Det är såklart viktigt att dessa länkar är motiverade, samt att de aldrig riskerar att ta en besökare i fel riktning. Användarperspektivet är därför viktigt. Till exempel kan en länk placeras i botten av en produktsida med texten: ”Denna produkt finns dessutom i en storlek större, samt i andra utföranden.” Logiken är att om personen ändå är i botten på sidan, så kan det finnas relevans för att presentera alternativ.

  Ofta får fel sidor flest länkar. Det är inte ovanligt att sidor som ”vår vision”, ”om oss”, ”integritetspolicy” och ”faq” har flest antal interna länkar som pekar till sig. Problemet med dessa sidor är att de sällan är viktiga för oss ur ett ranking- och affärsperspektiv. De är viktiga att ha av andra skäl, men för en e-handlare finns viktigare sidor. En välbesökt kategorisida med ett stort antal månatliga relevanta sökningar kopplade till sig – är med stor sannolikhet viktigare. Just antalet interna länkar utgör indirekt en slags signal till Google att vi själva anser att sidor med flest länkar också är de viktigaste. Det är betydligt bättre att våra viktigaste sidor också är de sidor med flest interna länkar till sida.

 • HUR MAXIMERAR JAG EFFEKTEN AV MIN LÄNKPROFIL?

  Varje webbplats har sin egen länkprofil, och länkprofilen kan bedömas som svag, stark, underoptimerad eller (i värsta fall) överoptimerad. Det handlar om att göra en samlad bedömning baserat på en rad olika parametrar. Centralt är antal inkommande länkar, samt hur starka och relevanta dessa är. Det är också viktigt att dessa länkar är utspridda på flera olika domäner, så att inte alla länkar kommer från samma huvuddomän. Kvaliteten på länkarna tillsammans med utformningen är också viktigt. Om vi vill synas på specifika sökord ”sökord 1”, ”sökord 2” och ”sökord 3” – så kan inte ett för stort antal av våra länkar vara utformade på det sättet. Att våra viktigaste sökord råkar vara just den ankartexten vi önskar är varken troligt eller naturligt, och detta förstår Google. En ankartext är den texten som länkas. I detta fallet är ankartexten ”hudvård”:  ”läs mer om hudvård här.” En sådan länk är mycket gynnsam för oss, om vi vill ranka på just hudvård, men det ställer krav på att sidan som länkar till oss också handlar om detta ämne. Kommer en länk från en irrelevant sida så är en sådan länk mindre värd för oss, även om ankartexten är optimalt utformad.

  Ju fler länkar, desto bättre. Varje länk till vår sida är en röst, och ju fler röster – desto starkare blir vi. En länk från en annan sida som är helt nystartad har dock ett betydligt lägre värde för oss jämfört med en länk från en etablerad sida. Om vi ska ha någon som helst nytta av en inkommande länk, så ska länken ej ha attributet ”nofollow” kopplat till sig, eftersom att länkkraften inte följer med. På senare tid har dock Google signalerat att de inte betraktar just nofollow-attributet binärt. De noterar och tar viss hänsyn. Vill vi vara säkra på att dra nytta av en inkommande länk bör vi ändå se till att den inte har attributet nofollow.

  En bra länkprofil har ett stort antal inkommande länkar, med stor variation på ankartexterna. Saknas inkommande länkar med sökord i ankartexterna betraktas länkprofilen som underoptimerad, vilket inte är speciellt bra, eftersom sidan troligen går misten om den mest kvalitativa och viktigaste trafiken (för en e-handlare finns dessutom ofta en direkt koppling till intäkt). En överoptimerad länkprofil är inte heller bra eftersom det innebär att länkprofilen inte ser naturlig ut. I ett sånt läge behövs fler länkar med ett allmänt utseende och med en allmän utformning - ofta med koppling till varumärket. Genom att skaffa sig fler sådana länkar påverkas länkprofilen positivt.

 • HUR UNDVIKER JAG DUBBLETTER AV MINA SIDOR TILL GOOGLE?

  Använd canonical-taggen för att tala om för Google vilken version av en sida som gäller, och som därför ska indexeras. Det finns en hel del skäl till att ha samma sida med flera url-versioner. Till exempel om en produkt finns i flera kategorier och därför förekommer i flera sammanhang. Använd 301 permanent redirect om vi vill göra oss av med en av dubbletterna, och använd canonicals om vi behöver behålla flera varianter av samma eller liknande innehåll. En kategorisida med 10 sökträff-sidor (med olika url:er) ska styras med canonical-länk till den första kategori-sökträffsidan (sid 1, eller default-sidan). Anledningen är att just den sidan är den vi använder oss av när vi länkar externt och internt, samt att vi därför vill koncentrera all länk-juice / kraft från Google till endast en sida. Logiken bakom: Det är bättre att koncentrera all kraft till en sida, istället för att sprida ut effekten på 10 sidor där alla sidor istället blir halsvaga/halvstarka.

 • HUR TAR JAG HAND OM MIN CRAWLBUDGET PÅ SMARTAST SÄTT?

  Se till att inte oändliga varianter av sidor från en konfigurator, ett filter, eller en intern sökmotor äter upp 99% av länkbudgeten. Om vi har 9 000 produktsidor och 1 000 kategorisidor så är dessa 10 000 sidor mycket viktiga för oss. Helst vill vi att Google ska läsa av och indexera alla dessa. Men om vi har en konfigurator och en intern sökfunktion som spottar ur sig ett stort antal url-versioner baserat på val och sökningar, så skulle vi kunna ha 1 miljon olika url-varianter som Google ges tillgång till. Problemet är att dessa länkar sällan är speciellt bra uppbyggda - och sällan leder till kvalitativ trafik. Om Google ges tillgång så kan effekten bli att våra "riktiga" sidor drunknar i sammanhanget, och vi får en indexering som har ätits upp av icke-kvalitativa sidor. Därför vill vi tala om för Google vilka sidor som ska indexeras och vilka som endast finns till för att fylla olika typer av funktionsbehov.

 • SKA JAG ANVÄNDA 301 PERMANENT REDIRECT ELLER CANONICAL?

  Använt en 301 permanent redirect när du avser ta bort en sida helt och hållet. Länkkraft flyttas med och effekten blir att styrkan för båda url:er slås ihop, vilket oftast är positivt ur ett rankingperspektiv. Om du behöver ha flera sidor med liknande eller identiskt innehåll kan du istället använda attributet canonical, som är en slags “soft” 301:a.

 • VARFÖR FÅR VI FÄRRE KLICK TILL VÅR WEBBPLATS?

  Att man får färre klick till sin webbplats kan bero på ett flertal faktorer. Det kan handla om förändrade budstrategier, högre konkurrens på sökorden, irrelevanta annonser mm. Ofta är det inte svårt att identifiera varför man har fått färre klick. Det man behöver fråga sig är dock hur viktigt antalet klick är för att mäta framgången av annonseringen. Målet för de flesta annonsörer är i slutändan inte att enbart driva trafik till sin webbplats, utan snarare att öka försäljningen. Därför bör man inte enbart titta på antalet klick utan gå djupare och titta på kvaliteten på trafiken sett till de mål man satt upp. Det kanske inte gör något ifall antalet klick är något lägre, ifall intäkter ökar?